go4booking

Denumire beneficiar : HAPPY TURIST TRANSPORT SRL
Denumire proiect  : Diversificarea serviciilor Happy Turist Transport SRL
Cod SMIS 2014+ : 104330
Proiect finanțat prin: PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020  Componentă 1 - Apel : POR/14/2/1/Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri;
Axa prioritata: Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii
Prioritatea de investitii: 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea ceerii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, apel A.Microintreprinderi
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Devoltării Regionale și Administrației Publice,  în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar;
Valoarea totală a proiectului este de 1279356,06 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 855455.15  lei;
Obiectivul proiectului este: Diversificarea serviciilor Happy Turist Transport SRL
Durata de implementare a proiectului este de 27 luni respectiv de  la data 14 iulie 2016 până la data 30 septembrie 2018
Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa de mail turismhappy@gmail.com sau Telefon:  +40 721 400 740

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro | facebook inforegio.ro
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro